Proč provádět revize kanalizace

Včasné provedení revize kanalizace Vám může ušetřit nemalé finanční náklady, které byste vynaložili např. na likvidaci vzniklé havárie. Zvláště doporučujeme myslet na revizi kanalizace před provedením nových podlah nebo povrchů. Vyhnete se tak šoku, který by na Vás čekal po zjištění, že kanalizace vedoucí pod nově položenou dlažbou je v havarijním stavu a potřebuje stavební opravu.

Nejčastější důvody pro provedení revize kanalizace jsou:

 • opakované ucpávání kanalizace (kamerovou prohlídkou zjistíte příčiny, proč se kanalizace opakovaně ucpává)
 • zjištění stavu kanalizace (před případnou rekonstrukcí, nebo koupí nemovitosti apod.)
 • zápach v objektu (kamerou zjistíte, jestli se v některých místech kanalizace neucpává. Přicpané potrubí brání plynulému odtoku pevných splašek a může způsobovat zápach v objektu.)
 • propad terénu v blízkosti vedení kanalizace (potrubí může být poškozené a část terénu se odplavuje do narušené kanalizace. To může být později příčina ucpání kanalizace.)
 • vlhnutí zdí v objektu (zdivo může nasávat vlhkost z porušené kanalizace)
 • přejímka kanalizace po opravě (zjistí se, jestli oprava byla provedena řádně a kanalizace je funkční)
 • přejímka nově zbudované kanalizace (tuto revizi by měl objednat a platit investor. Předejdete možnému ovlivnění výsledků stavební firmou.)
 • zatékání splaškové nebo dešťové vody do objektu (kamera zjistí, v jakých místech je potrubí narušené)
 • zjištění směru vedení a průběhu kanalizace v součinnosti s trasovacím zařízením (tímto způsobem lze zjistit přesně místa, kudy vede kanalizace)
 • vyhledání odboček, oblouků, zakrytých šachet, závad a dalších prvků na kanalizaci
 • odhalení černých napojení do kanalizačních řadů

Výběr nejvhodnějšího systému pro revizi kanalizace a jejich členění.

Dle vhodnosti použití můžeme rozdělit systémy na:

 • tlačné kamery
 • kamery s vlastním pojezdem

Tlačné kamery:

Používají se nejčastěji pro revizi domovních odpadů a přípojek, dešťových svodů a gajgrů do průměru potrubí DN 250mm.

U větších profilů tlačné kamery nezobrazí celý profil potrubí a mají problémy s nasvícením trubky. Obvykle je rozsah použití těchto kamer od DN 50mm – DN 250mm.

Tyto kamery zasunuje do kanalizace technik pomocí tlačného prutu.

Výhodou těchto kamer je, že prolezou skrz ostrá kolena, napojení a přejedou i některá rozsazená hrdla v kanalizaci.

Nevýhodou pro tyto kamery je, že je nelze účinně použít pro revizi větších a delších úseků kanalizace.

tlačná kamera na prohlídky domovní kanalizace

Jezdící kamery:

Používají se převážně pro revizi rovných úseků kanalizace a kanalizací o velkém průměru.

Obvykle je rozsah použití těchto kamer od průměru DN 100mm – DN 1600mm. Kamerou lze v jednom kuse projet úseky o celkové délce až 200m.

Jezdící systémy jsou vybaveny kamerou s rotační hlavou (lze natočit objektiv kamery do požadovaného směru, např. do odboček v potrubí, lépe zaměřit a zdokumentovat závadu apod.)

Jezdící kamera může být vybavena satelitním modulem pro možnost zajet s tlačnou kamerou do přípojky z hlavního řadu.

Pojízdné kamery by měli být vybaveny moduly pro měření:

 • sklonu potrubí
 • velikosti trhlin, rozsazení potrubí a jiného poškození
 • ovality potrubí
jezdící kamera na revize kanalizace

Samozřejmostí obou druhů kamerových systémů je možnost zapisování zjištěných údajů o kanalizaci a prolínání ujeté vzdálenosti přímo do obrazu a záznamu!

Výsledkem revize kanalizace by měla být na přání zákazníka:

 • zpráva z revize s vyhodnocením (zpráva může obsahovat protokol vyměření velikosti závad, protokol s obrázky, protokol sklonu potrubí, protokol měření ovality)
 • záznam celého průběhu prohlídky na CD nebo USB flash disku s popisem závad (nejlépe v prohlížecím programu, kde lze jedním kliknutím zobrazit hledanou závadu. Zákazník se tak nemusí probírat nezáživným a zdlouhavým záznamem, kde je potrubí v pořádku.)

Další rady k nezaplacení

Ekologické čištění odpadů - šetrné metody bez použití agresivních chemikálií

Ekologické čištění odpadů - šetrné metody bez použití agresivních chemikálií

Když se řekne ucpaný odpad, řadě z nás jako první vytane na mysl takzvaný krtek, tedy chemický čistič odpadu, který používá nespočet českých domácností. Pokud se však chcete vyhnout agresivním přípravkům a podat pomocnou ruku přírodě, zvolte ekologické metody čištění odpadu. Pojďme se na ně podívat.

jak rychle řešit ucpání kanalizace a WC

Jak rychle a efektivně řešit havarijní ucpání kanalizace

Ucpal se vám odpad v kuchyni či koupelně nebo bojujete s přetékající toaletou? Jedná se o vůbec nejčastější problémy spojené s kanalizací. Naštěstí v řadě případů dokáží tyto nepříjemné situace vyřešit domácí metody čištění odpadu a kanalizace. A pokud nic nezabere? Profesionální firma problém zaručeně vyřeší.

prevence ucpani odpadu v kuchyni, zbytky jidel tuky

Prevence ucpání odpadů v kuchyni

Začal vám odpad v kuchyni špatně odtékat, případně neodtéká vůbec, bublá a line se z něj nepříjemný zápach? S ucpaným odpadem v kuchyni čas od času bojuje takřka každá domácnost. Tomuto problému je však možné předcházet díky několika preventivním opatřením. O jaká opatření se jedná a co dělat, pokud se odpad přesto ucpe?

Vývoz septiku i s vyčištěním!

Vývoz septiku i s vyčištěním!

Septik se pomalu plní a přichází čas objednat si auto na jeho vývoz? Zavolejte nám. Na odvoz fekálií jsme odborníci a vašemu septiku dopřejeme kompletní péči. Kromě vývozu ho na přání můžeme i vyčistit tlakovou vodou – bude jako nový.

Když jde o kanalizace, zvládneme cokoli