Odpady, které by nikdy neměly končit v kanalizaci

Když se řekne problém s kanalizací v domácnosti, řada lidí si jako první vybaví ucpané odpady. A jaká je nejčastější příčina ucpání odpadů? Vyhazování odpadků nikoliv do koše, ale do záchodu nebo umyvadel a dřezů. Riziko ucpání odpadu samozřejmě hrozí po celý rok. V době jarních úklidů je ale přeci jen o něco vyšší. V úklidovém zápalu se totiž může snadno stát, že do kanalizace vyhodíme něco, co v ní nemá místo. Proč je důležité určité odpady nepouštět do kanalizace?

Důležitost ochrany kanalizace

Jedním z důvodů, proč nevhazovat libovolný odpad do kanalizace, je samozřejmě v úvodu zmíněné vysoké riziko ucpání domácího odpadu. Rozhodně se však nejedná o jediný důvod.

Nevhodné látky poškozují kanalizační potrubí, čerpací stanice a další zařízení, která slouží k čištění odpadní vody. Ústřední čistírna odpadních vod v Praze každým rokem zpracovává desítky milionů metrů krychlových odpadů, které by se do kanalizace vůbec dostat neměly. Tento odpad také pochopitelně velmi zatěžuje životní prostředí.

Co nepatří do kanalizace?

Abyste měli jasno v tom, jaký odpad do kanalizace v žádném případě nevyhazovat, připravili jsme si pro vás přehledný výčet rozdělený do několika kategorií.

Hygienické potřeby

Ze zprávy Evropské unie s názvem „Toalety nejsou koše“ vyšlo, že se škody způsobené splachováním vlhčených ubrousků do toalety ve 27 zemích EU vyšplhaly na 1 miliardu EUR. Vlhčené ubrousky však ani zdaleka nepředstavují jediný problém.

K ucpání kanalizace může vést také vyhazování vložek, tamponů, plenek a dalších hygienických výrobků do záchodu. Tyto výrobky nerozpustné ve vodě bohužel často končí v řekách a mořích, kde významným způsobem zatěžují životní prostředí.

Hygienické potřeby a jejich obaly patří zásadně do koše

Hygienické potřeby a jejich obaly patří zásadně do koše

Zbytky jídla

Řada lidí má ve zvyku spláchnout zbytky z obědu nebo večeře do záchodu. Zbytky jídel mnohdy končí nejen v toaletách, ale také v kuchyňských dřezech. Tento odpad kanalizaci zanáší pevnými látkami, a navíc slouží jako potrava pro hlodavce, kteří se mohou nekontrolovatelně množit.

Tuky a oleje

Samostatnou kapitolu tvoří tuky a oleje, které mohou způsobovat velké problémy v kanalizační síti. Proč? Tuky se usazují na stěnách kanalizace, kde na sebe neustále nabalují další nečistoty. Tento proces může vést k ucpání odpadu a v krajních případech i k zatopení domácnosti a také k nepříjemnému zápachu rozkládajícího se tuku.

Chemikálie a léky

Kanalizace samozřejmě neslouží ani k likvidaci chemikálií a jiných nebezpečných látek. Řadí se k nim například barvy, ředidla a lepidla, kyseliny, mazadla, oleje, zbytky čisticích prostředků, domácí a zahradní chemie nebo ropné, radioaktivní, infekční a karcinogenní látky.

Pokud by se takovéto látky dostaly do odpadní vody, mohly by způsobit ekologickou havárii. Kontaminovat vodu a ohrozit osoby a zvířata pochopitelně můžete i vyhazováním léků do záchodu.

Další odpad

V kanalizaci by neměla končit ani celá řada dalších látek, zmínit můžeme například plastové výrobky, cigaretové nedopalky, zahradní odpad apod.

Jak správně likvidovat různé typy odpadů

Každý odpad má své místo a ve většině případů se nejedná o toaletu ani umyvadlo. Kam tedy patří například výše zmíněné tuky nebo chemikálie?

  • Hygienické potřeby: Hygienické potřeby vždy vyhazujete do popelnic a kontejnerů určených pro směsný odpad.
  • Zbytky jídla: Zbytky jídla rostlinného původu, a to včetně kávové sedliny nebo sáčků do čaje, patří do bioodpadu. Živočišné zbytky pak do směsného odpadu.
  • Likvidace olejů a tuků: Použité tuky a oleje byste měli odnést v uzavřené nádobě do sběrného dvora nebo je vhodit do kontejneru, který je určený k těmto účelům.
  • Likvidace chemikálií, léků a dalších nebezpečných odpadů: Veškeré chemické a nebezpečné látky patří do sběrného dvora. Nevyužité léky odneste do lékárny.
Nevyužité léky odneste do kterékoli lékárny
Nevyužité léky odneste do kterékoli lékárny

Prevence a péče o kanalizaci

Z výše uvedených řádků vyplývá, že jedním z nejúčinnějších způsobů, jak předcházet ucpání toalety a kanalizace, je vyhýbání se vyhazování věcí do odpadů. Nejedná se však o jedinou prevenci.

Odpad je dobré pravidelně prolévat několika litry horké vody. Aby bylo čištění ještě efektivnější, můžete použít i některý z ekologických čističů na bázi biologických enzymů. Pokud chcete předejít závažnějším problémům s kanalizací, doporučujeme alespoň jednou za dva roky provést revizi kanalizace a její odborné čištění.

Závěrem

Pokud vám záleží na našem životním prostředí, nevhazujte do odpadu látky, které do něj nepatří. Nejenže tím podáte pomocnou ruku přírodě, ale navíc můžete předejít nepříjemným problémům souvisejícím s ucpaným odpadem a kanalizací. Ty mohou v krajních případech vést až k zatopení domácnosti.

Další rady k nezaplacení

prevence ucpani odpadu v kuchyni, zbytky jidel tuky

Prevence ucpání odpadů v kuchyni

Začal vám odpad v kuchyni špatně odtékat, případně neodtéká vůbec, bublá a line se z něj nepříjemný zápach? S ucpaným odpadem v kuchyni čas od času bojuje takřka každá domácnost. Tomuto problému je však možné předcházet díky několika preventivním opatřením. O jaká opatření se jedná a co dělat, pokud se odpad přesto ucpe?

jak rychle řešit ucpání kanalizace a WC

Jak rychle a efektivně řešit havarijní ucpání kanalizace

Ucpal se vám odpad v kuchyni či koupelně nebo bojujete s přetékající toaletou? Jedná se o vůbec nejčastější problémy spojené s kanalizací. Naštěstí v řadě případů dokáží tyto nepříjemné situace vyřešit domácí metody čištění odpadu a kanalizace. A pokud nic nezabere? Profesionální firma problém zaručeně vyřeší.

ruční spirála na čištění domovních odpadů

Jak vyčistit ucpaný odpad svépomocí

V článku Vám popíšeme jak postupovat při špatně odtékajícím domovním odpadu nebo ucpané kanalizaci či WC. Také se dozvíte jak vyčistit ucpaný odpad svépomocí.

Ucpaná kanalizace

Nejčastější závady na kanalizaci a možné způsoby opravy

Článek o nejčastějších závadách na kanalizaci s popisem možností jejich oprav.