Co jsou to tukové lapoly a proč je důležité je pravidelně čistit?

V zařízeních, ve kterých se zpracovává velké množství potravin s vysokým obsahem tuků, jako jsou například restaurace, řeznictví, školní jídelny nebo kantýny, by rozhodně neměly chybět takzvané tukové lapoly. Co si pod tímto pojmem představit a proč je důležité tukové lapoly pravidelně čistit?

Co jsou to tukové lapoly?

Tukové lapoly, které najdete také pod názvy lapáky tuku, lapače tuku nebo odlučovače tuku, jsou zařízení, která slouží k separaci tuků z odpadních vod. Toto zařízení má podobu sedimentační nádrže, ve které je odpadní voda zbavována tuků a olejů. Odpadní voda vyčištěná od těchto látek následně odtéká do kanalizace.

Jak tukové lapoly fungují?

Jelikož jsou tuky lehčí než voda, v nádrži jsou zadržované na hladině. Sedimenty se naopak usazují na dně. Takto očištěná odpadní voda proudí přes nornou stěnu do takzvané odlučovací komory, ve které je zbavená zbytkových tuků. V této části je voda přes další nornou stěnu odváděna do kanalizace.

Proč jsou odlučovače tuku důležité?

Tukové lapoly jsou v gastronomických a jiných zařízeních nezbytné vzhledem k tomu, že se rostlinné i živočišné tuky v odpadních vodách sráží, čímž vedou k zanesení a ucpání kanalizačního potrubí i čistíren odpadních vod.

Tuky se navíc částečně rozkládají a vznikají mastné kyseliny, které zvyšují korozi trubek kanálů a potrubí. Lapače tuku tedy chrání kanalizační sítě před korozí, znečištěním a možným ucpáním.

Co říká o lapácích tuku zákon?

Tukové lapoly jsou v České republice zakotveny hned v několika vyhláškách a zákonech, a to včetně zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Gastronomická zařízení tedy mají zákonnou povinnost správně likvidovat tuky a oleje, a to právě pomocí tukových lapolů. Lapoly zároveň musí být pravidelně čištěny odbornou firmou.

Používání tukových lapolů v gastronomických provozech nařizuje zákon

Proč je nezbytné lapoly pravidelně čistit?

Abyste zajistili bezchybný chod lapačů tuku a předešli případným problémům se zařízením i s kanalizací, je nezbytné je pravidelně čistit a vyvážet. Čištění lapolu by měla provádět odborná firma, která má potřebné vybavení a zkušenosti.

Co se týče četnosti čištění, měla by se odvíjet od objemu lapače, obecně však odborníci doporučují čistit tukové lapoly alespoň čtyřikrát ročně.

Postup čištění tukových lapolů

Jak přesně čištění tukových lapolů probíhá? Technici odsají celý obsah tukového lapolu sací cisternou. Za pomocí tlakové vody celý lapol a jeho stěny očistí. Tlakovou vodou také důkladně pročistí nátok a odtok nádoby, aby zajistili maximální průchodnost kanalizačního potrubí.

Laboratorní rozbor odpadní vody z tukového lapolu

Všichni majitelé provozů s tukovými lapoly by měli pravidelně provádět rozbor odpadní vody z těchto lapolů. Proč? Rozbor je nezbytný k zajištění toho, že bude vypuštěná voda splňovat veškeré legislativní požadavky a limity.

Poté, co technici odeberou vzorek vody, provedou laboratorní analýzu, na základě které se vypracovává zpráva. Ta obsahuje detailní informace o složení a kvalitě odpadní vody.

Čištění lapolů – na koho se obrátit?

V restauracích, kavárnách a dalších gastronomických zařízeních je velmi důležité zabránit úniku tuků do kanalizace. Abyste se vyhnuli nepříjemným problémům, je potřeba lapol nejen pořídit, ale také správně a odborně udržovat. Pokud údržbu zanedbáte, riskujete nejen ucpání kanalizace, ale i pokutu. Ucpaný či přeplněný lapol nepříjemně zapáchá a láká hlodavce, což je obzvláště v gastronomických provozech opravdu nežádoucí.

Naše společnost Herčík a Kříž poskytuje profesionální služby vysátí a odvozu tukových lapolů v restauracích, kuchyních a dalších provozech již řadu let. Díky tomu, že používáme čtyřikrát výkonnější techniku oproti běžným čistícím a sacím vozům, jsou naše služby nejen rychlejší, ale také levnější.

Naše firma se specializuje i na čištění kanalizace a její opravy, vývozy jímek, revize a frézování potrubí či sání a vývoz odpadních vod a kalů. O kvalitě našich služeb svědčí více než 18 000 spokojených zákazníků. Napište nám, s čím vám můžeme pomoct, a my vám obratem zašleme nezávaznou kalkulaci.

Další rady k nezaplacení

prevence ucpani odpadu v kuchyni, zbytky jidel tuky

Prevence ucpání odpadů v kuchyni

Začal vám odpad v kuchyni špatně odtékat, případně neodtéká vůbec, bublá a line se z něj nepříjemný zápach? S ucpaným odpadem v kuchyni čas od času bojuje takřka každá domácnost. Tomuto problému je však možné předcházet díky několika preventivním opatřením. O jaká opatření se jedná a co dělat, pokud se odpad přesto ucpe?

jak rychle řešit ucpání kanalizace a WC

Jak rychle a efektivně řešit havarijní ucpání kanalizace

Ucpal se vám odpad v kuchyni či koupelně nebo bojujete s přetékající toaletou? Jedná se o vůbec nejčastější problémy spojené s kanalizací. Naštěstí v řadě případů dokáží tyto nepříjemné situace vyřešit domácí metody čištění odpadu a kanalizace. A pokud nic nezabere? Profesionální firma problém zaručeně vyřeší.

ruční spirála na čištění domovních odpadů

Jak vyčistit ucpaný odpad svépomocí

V článku Vám popíšeme jak postupovat při špatně odtékajícím domovním odpadu nebo ucpané kanalizaci či WC. Také se dozvíte jak vyčistit ucpaný odpad svépomocí.

Vývoz septiku i s vyčištěním!

Vývoz septiku i s vyčištěním!

Septik se pomalu plní a přichází čas objednat si auto na jeho vývoz? Zavolejte nám. Na odvoz fekálií jsme odborníci a vašemu septiku dopřejeme kompletní péči. Kromě vývozu ho na přání můžeme i vyčistit tlakovou vodou – bude jako nový.