Satelitní kamera pro revizi kanalizačních přípojek

Pořídili jsme satelitní kameru, kterou umíme prohlédnout kanalizační přípojky rovnou z hlavního řadu.

Složení kompletního systému

Kompletní systém se skládá ze stávající pojezdové kamery, satelitního systému pro navedení kamery do odbočky a z tlačné kamery. Tlačná kamera může být na konci osazena klasickou kamerou, nebo kamerou s rotační hlavou. Tento systém je plně mobilní a může být přenesen i na kanalizační řady vedené daleko od zpevněných cest.
Systém lze doplnit o trasovací sondu a použít ho tak na vytrasování potřebného místa v kanalizaci.

Technické údaje

Satelitní systém je určený pro přípojky velikosti od DN100 až po DN300.
Hlavní řad může být velikosti v rozmezí DN300 až DN1200.
Délka tlačného kabelu je 100m.
Vzdálenost, jakou v potrubí tlačnou kamerou ujedeme je závislá na sklonu přípojky a množství kolen na trase.

Satelitní kamera je vhodná pro:

  • vyhledání a vytrasování nenapojené odbočky na stavební pozemek
  • revizi a trasování kanalizačních přípojek ze stoky, kde není možné se dostat na pozemek
  • revizi přípojek, kde na pozemku nejsou žádné čistící kusy, revizní šachty ani další sanitární zařízení, odkud se do potrubí dostat
  • revizi zavalené přípojky, kdy při revizi po toku z objektu stojí v potrubí voda
  • hromadnou kontrolu kanalizačních přípojek např. před rekonstrukcí vozovky, nebo výstavbou inženýrských sítí
satelitní kamera na revizi kanalizace

Schéma použití satelitní kamery

schema použití satelitní kamery

Když jde o kanalizace, zvládneme cokoli